44

Видео

Бүрэн автомат төхөөрөмж робот цайпрессо дэлгүүр

2022 онд шинээр ирсэн үйлдвэрт шууд халуун худалдаалагдаж байгаа мини робот кофены мухлаг

Robot Barista суулгагдсан ажлын станц

Робот цайпрессо дэлгүүр

MOCA мини робот кофены мухлаг

2022 онд шинээр ирсэн үйлдвэрт шууд халуун худалдаалагдаж байгаа мини робот кофены мухлаг

Robot Latte Barista

CINOZoEv_G8

Робот зайрмаг, шүүсний мухлаг